Specialist Coatings & Fireproof Coating

460 Views  | 

Specialist Coatings & Fireproof Coating

งานทา-พ่นสีเฉพาะทาง (ถัง โครงเหล็ก) & สีกันไฟ

บริษัทฯมีความเชี่ยวชาญในงานทาและพ่นสีถังและงานโครงสร้าง ทีมงานของบริษัทฯได้รับการอบรมและมีประกาศนียบัตรการทำงานทั้งในที่สูงและที่อับอากาศ ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ในมาตรฐานการบริการของเรา นอกจากนี้ความแตกต่างที่สำคัญที่ทำให้บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมายตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมาคือ ความรู้ด้านเทคนิคในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ การจัดการวางแผนดำเนินงานที่รัดกุมและตรงต่อเวลา รวมทั้งความปราณีตในการทำงานของทีมช่างเฉพาะทางของเรา

Specialist Coatings & Fireproof Coating

The company has expertise in specialist coatings for tank works and specialized structures. Our skilled workers are well-trained and certified by specialized obligational trainings such as Working at Height and Wokring in Confined Space, thus customers can be assured of our service standards. Futhermore, our conpany has earned trust from customers with various profiles over the past 30 years in distinctive technical knowledge, seamless operational planning and the meticulous work of our specialized technicians.
 

 
 
 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com