Cathodic Protection and Protective Coating

435 Views  |  Our Services

Cathodic Protection and Protective Coating

เป็นระบบหนึ่งที่ใช้ป้องกันความผุกร่อนสำหรับโครงสร้างโลหะใดๆ ที่จุ่มอยู่ในสารละลาย เช่น ระบบเสาโครงสร้างท่าเรือ หรือท่อส่งก๊าซฯที่วางใต้ทะเลหรือฝั่งอยู่ใต้ดิน  หรืออธิบายให้เข้าใจอย่างง่ายคือ การซ่อมคอนกรีตหรือเหล็กที่ถูกคลอไรด์หรือไอเกลือทะเลกัดเซาะ ซึ่งโดยปกติแล้วระบบ Cathodic Protection (CP) สำหรับโครงสร้างขนาดใหญ่ถูกออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับ Protective Coating (เป็นระบบป้องกันหลัก) ระบบทั้งสองนี้ต้องบำรุงรักษาและตรวจสอบอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าโครงสร้างและระบบท่อต่างๆจะสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย และยาวนานที่สุดตามความสามารถที่ออกแบบไว้

Powered by MakeWebEasy.com