MAXBON® Super Heat Block ได้รับรางวัล Thailand Green Design Award 2018

1895 Views  | 

MAXBON® Super Heat Block ได้รับรางวัล Thailand Green Design Award 2018

นิทรรศการแสดงผลงาน TGDA2018

 • ผลงานที่จัดแสดง:

  โครงการออกแบบฉากกั้นบรรเทาความร้อนโดยใช้หลักการทำงานและคุณสมบัติของน้ำ
  การพัฒนาเครื่องตัดท่อนพันธุ์มันสำปะหลังโดยใช้พลังงานสะอาด
  ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกสูตรใหม่ใส่ใจโลก
  ระบบกระชังเลี้ยงกุ้งบำบัดน้ำเสีย รักษาสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงานร่วมกับพลังงานทดแทน
  กระเบื้องน้ำ
  ระบบผลิตแก๊สชีวภาพแบบแห้ง รุ่น 2 (พึ่งพาตัวเอง)
  เครื่องทำน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ PAC Frenergy
  หลอดไฟ ตั๊กกี้แลมป์
  เคลือบบ้านให้กันร้อน
  SHRIMP SHELL LAMP
  RE-Weed
  Grow ที่รองแก้วน้ำฝังเมล็ดผัก
  กลับมา
  ผ้าไหมนวัตกรรมลายสร้างสรรสวรรค์บ้านนา
  ผลิตภัณฑ์กำจัดเศษผักและผลไม้โดยใช้ไส้เดือน
  ซองเก่าไป แฟ้มใหม่มา
  เขียงแกลบรักษ์โลก
  PAPER YOU CAN WEAR
  โดรนดูแลสวนมะพร้าวเพื่อคุณ
  มีดแกะหน่อไม้
  ระบบเพาะปลูกพืชกรองอากาศสำหรับผู้พักอาศัยในเขตเมือง
  เดินเล่น
  โต๊ะเรียนสำหรับผู้บกพร่องด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวในระดับชั้นอนุบาล
  ทรี-อิน-วัน : จุกเปิดขวดแก้วนวัตกรรม
  ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวจากเปลือกข้าว
  มาตุลี
  เตียงอาบแดดจัดเก็บในแนวตั้ง
  เครื่องช่วยลุกนั่งชักโครกแบบย่นแรงสำหรับผู้สูงอายุ
  อุปกรณ์สำหรับทอ
  กางเกงสำหรับผู้สูงอายุชาย
  ครัส
  น้ำตาลช่อดอกมะพร้าว
  ตุ๊กตาบำบัด
  เฟรชชี่ โซป ชาวเวอร์ ชีท
  จีวา ซุปเปอร์ รีไวต้าไลซ์เซอร์
  ผลิตภัณฑ์จากดอกเกลือ
  หมายเหตุ: เข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

  จัดโดย:
  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU)

Powered by MakeWebEasy.com